Menu Zamknij

O Fundacji

Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” została ustanowiona dnia 8 grudnia 2005 r. poprzez podpisanie aktu notarialnego.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a w szczególności:

  • opracowanie i realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, dla obszaru: Gminy Dalików, Gminy Łęczyca, Gminy Parzęczew, Gminy Wartkowice, Gminy Zgierz,
    wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW,
    promocja obszarów wiejskich,
    mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
    upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich

Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i nie prowadzi działalności gospodarczej.