LGD "PRYM" ogłasza nabory

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny naborów:
- Podejmowanie działalności gospodarczej
- Rozwijanie działalności gospodarczej
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego
- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie lgdprym.pl

 

 

 

nabory1
nabory1 nabory1
nabory2
nabory2 nabory2