Informacje

FUNDACJA ROZWOJU GMIN "PRYM"

REGON - 100134387

KRS - 0000247481

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń:
23 grudnia 2005 r.

Poczta: PARZĘCZEW

Kod pocztowy: 95-045

Nr domu: 3

Ulica: OZORKOWSKA

Miejscowość: PARZĘCZEW

Gmina: PARZĘCZEW

Powiat: ZGIERSKI

Województwo: łódzkie

Forma Prawna: FUNDACJA

Status Organizacji Pożytku Publicznego: NIE